Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Записване
Такси
Молба за изпит
Изпит
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Записване

A. Приемът в колежа е по документи
Документите за записването са:
• Диплом за средно образование или Удостоверение за завършен 12 клас,
• Молба до директора на колежа (по образец),
• Документ за платена такса за обучение (фактура, пощенски запис, банков превод).

Б. Алтернативен прием чрез тест за интелигентност, при успешното издържане на който колежаните получават финансови облекчения в размер на 125 евро от годишната такса.

В. Прием за ускорено завършване.
Паралелно с обучението в средно образование може да се учи и в колежа като курсист.
След завършване на средното образование, взетите изпити се признават и курсиста продължава
като колежанин в курса в зависимост от взетите изпити.
За записване в този случай е необходимо Удостоверение за завършен клас от гимназията
и среден успех „Много добър”.
Ако вземете например две години в колежа паралелно със средното образование,
след още една година може да влезете в III курс на бакалавърска програма и да завършите
като бакалавър три години след средното образование.