Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Звена
Връзки
Степени-квалификация
Форми на обучение
Учебен процес
Система за оценяване
Документи-завършване
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Връзки
1.
През 1992 г. по линията на фонда “Ноу хау” към Британския съвет колежът установи връзка с PARK LANE COLLEGE и BRADFORD AND ILKLEY COMMUNITY COLLEGE, с които бяха подписани договори за сътрудничество с цел съгласуване на учебните планове и програми и приравняване на дипломите на Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект към тези на британските колежи.
2.
След преакредитирането на висшите училища през 2006 г. колежът премина акредитационни процедури и подписа договори завършилите шести семестър да продължат образованието си в бакалавърските програми, съгласно Европейската квалификационна рамка от 2005 г.
В Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет  през уч. 2007/08 г. вече бяха записани наши колежани в трети курс в бакалавърската програма на университета. С Варненския свободен университет с филиал в Смолян процедурата приключи през 2011 г.
3.
В периода 1999 – 2006 г. колежът работи в консорциум с Институтa за малкия и средния бизнес София по Програма за продължаващо обучение. През 2001 г. консорциумът спечели конкурс на МТСП за шест месечно квалификационно обучение на висшисти за придобиване на професионална компетентност за упражняване на професията “консултант по микробизнес”, който се провежда ежегодно от тогава.
4.
След 2007 г. Колежът стана асоцииранта структура на Европейска академия за приложни науки “Леонардо Да Винчи” и работи по Програми на Академията съвместно с останалите нейни Институти.
5.
Колежът е в делови връзки със сче­то­вод­на къ­ща “КЕШ Про­тект Интернешънъл”, която осигурява преподаватели за обучението по специалността “Икономика (счетоводство)” и условия за провеждане на счетоводен практикум.
6.
 
ФУМИ Ко ООД, Еф Пи Ай ООД, ФУМИ Прес ООД и други компании ­ потенциални работодатели, осигуряват практикум на колежаните по маркетинг и мениджмънт.
7.
Компании-работодатели поддържат непрекъсната връзка с колежа със заявки за наемане на работа на изявени колежани.