Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Записване
Такси
Молба за изпит
Изпит
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Такси
   Годишната учебна такса за прием
след успешно издържан приемен тест на колежа е:
•    650 евро за задочно обучение
   Годишната учебна такса за прием по документи:
   775 евро за задочно обучение.
   Таксата се заплаща наведнъж или минимум една втора при записването.
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месеците март-юни се прави отстъпка от 10%
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месец юли се прави отстъпка от 8%
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месец август се прави отстъпка от 6%
 •   При заплащане на цялата такса при записване
през месец септември се прави отстъпка от 4%
 •   При заплащане на минимум една втора от таксата при записването - останалата дължима сума се индексира
с един и половина процента капитализирана месечна лихва от м. октомври до изплащането й до м. декември.
 •   Ако доплащането на таксата се отложи за следваща календарна година, индексирането на дължимата сума
става с три процента месечна капитализирана лихва за целия период на закъснението след 1 октомври.
 •   Колежът дава възможност за обучение на неиздържали приемния тест с десет процента по-висока учебна такса при записване до 10 дни след приемния тест
    Може да се запишете в колежа и с минимум 10% от таксата на колежа
          •   В този случай останалата дължима сума се индексира с 2.5% месечна лихва до изплащането й
      до месец декември. Ако изплащането се отложи за следващата календарна година, индексирането
      на дължимата сума става с четири процента капитализирана месечна лихва
      за целя период на закъснението след началото на учебната година.
    Финансово подпомагане
 •   Колежът дава възможност на трима души в тежко материално състояние и със среден успех през изминалия семестър минимум отличен (5.50) за намаляване на таксата с 20%
    При приемен тест над 80 точки колежът ежегодно дава възможност на трима души сираци да започнат обучение без заплащане на такса. За продължаване на обучението си безплатно средният им успех от всеки семестър трябва да е минимум отличен (5.50). В противен случай се заплаща таксата и за първия семестър. 
   При среден успех на колежанина през изминалият семестър минимум отличен (5.50) и липса на невзети изпити, той получава финансово подпомагане в размер на 5 % от семестриалната такса.
   

Важно пояснение:
Съгласно правилника и ценоразписа на колежа, които се дават на всеки колежанин при записването в колежа:
•   Колежаните провеждат целия курс на обучение по таксите в ценоразписа, актуални в годината
    на приемането си, т.е. евентуални промени в годишните такси в следващите години не се отразяват на тях.
•   Ако след прекъсване, колежанин продължи обучението си, той заплаща такса
    равна на таксата на випуска, в който се включва.

 

Банковата сметка на колежа е:
IBAN: BG56PRCB92301003078811
BIC: PRCBBGSF
ПроКредит Банк, София
Титуляр: ЧПК Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект