Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Накратко за колежа
История
Мисия и цели
Философия
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Накратко за колежа

1.
Акредитация
 
Европейски бизнес колеж ФУМИ Интелект е открит през 1990 г., отначало по търговския закон,
а през 1993 г. е първият акредитиран професионален бизнес колеж след средно образование със заповеди на Министъра на образованието и науката, публикуван в държавен вестник: (МОН РД 14-3/1993 г., ДВ 6/1993 г.;РД -14-216/2002 г., ДВ 98/2002 г., РД 14-50/2005 г., ДВ 49/2005 г.;
РД 14-522/2008 г., ДВ 95/2008 г.; РД 14-121/2009 г., ДВ 59/2009 г.)
 
 
2.
Професии и специалности
 
Колежът осигурява обучение по професионалните направления мениджмънт, маркетинг, икономика и информатика от самото си създаване. За учебната 2011/12 г. се предлага професионално обучение по професиите и специалностите, както следва:
 
Мениджмънт
o      Офисмениджмънт
 
 
o      Производствен мениджмънт
 
 
o      Маркетинг мениджмънт
 
 
o      Финансов мениджмънт
 
 
o      Предприемачество
 
Маркетинг
o      Търговия на дребно и едро
 
 
o      Рекламно агентство
 
 
o      Търговско представителство и посредничество
 
 
o      Маркетинг на услугите
 
 
o      Агромаркетинг
 
Икономика
o      Счетоводство на предприятието
 
 
o      Финансиране и инвестиране
 
 
o      Работна заплата и осигуровки
 
 
o      Икономика на услугите
o     Агроикономика
 
Информатика
o      Предпечатна подготовка
 
 
o      Компютърен дизайн и реклама
 
 
o      Уеб дизайн
o      Комютърни бизнес системи
 
Туризъм
o      Традиционен туризъм
 
 
o      Нетрадиционен туризъм
 
 
o      Екскурзоводство
 
 
o      Хотелиерство
 
 
o      Ресторантьорство
 
 
3.
Качество на обучението
 
За 20 години целенасочена учебна и изследователска работа са разработени над 90 учебни курса, написани са над 60 учебници и учебни помагала в над 250 издания.
Обучението се осъществява по европейските стандарти за професионалното след средно образование, които включват следните десет изисквания:
 
(1) модулно обучение;
 
(2) учебни кредити;
 
(3) тестови системи за изпитване;
 
(4) точкова система за оценка на резултатите;
 
(5) доминиращо практическо учебно съдържание;
 
(6) силно езиково обучение (25% от учебното време e отделено за бизнес английски език);
 
(7) висока компютърна грамотност (10% от учебното време е заделено за информатика);
 
(8) висока култура на комуникация;
 
(9) предприемаческа култура;
 
(10)  научаване как да се учи през целия живот;
 
 
 
 
4.
Условия за прием
 
Приемът в колежа става чрез тест по интелигентност, който се провежда всеки петък в периода от 01 март до 30 септември от 14 часа на бул. “Христо Ботев” №131 след предварително подадена молба и 20 лв. такса. За тестът не е необходима специална подготовка. Молбата може да се изпрати и по е-mail и в деня на изпита да се плати таксата. След успешно взет тест (50% от възможните 100%) записването става до запълване на свободните места, без класиране.
Приемът в колежа може да стане и по документи, за тези които не желаят да полагат приемен тест. В този случай обаче годишната такса за обучение е със 125 евро по-висока. Това е стимул за всеки кандидат да се яви на приемен тест.
За записването е необходимо заверено копие от дипломата за средно образование и платена минимум една втора такса за обучение. Годишната такса е 650 евро за прием с полагане на приемен изпит или 775 при прием по документи.