Мениджмънт Маркетинг Икономика Информатика Туризъм
Начало Карта на сайта English 
За нас
Философия
Европейското в колежа
Максимите на колежа
Структура
Програми
Специалности
Прием
Контакти
Галерия

 

 
Нашите колежани
за нас

 Дипляна

 
гр. София 1233
бул. Христо Ботев № 131
тел.: 
0898 257 538
e-mail:
eubc_sofia@abv.bg
Skype: eubusiness.college
 

 

 

Aко си мислите,
че образованието е скъпо,
проверете
колко струва невежеството. 
Д-р Долф де Рулс
 
Максимите на колежа в обучението и след това
 
 
Максима A
“Да овладеем изкуството да просперираме и да живеем интелигентно!”
Цялото обучение в колежа е подчинено на тази максима.
Постиженията на колежаните в тази насока представляват инвестиция за цял живот и с най-високи дивиденти.
Величината на инвестицията зависи от програмите на колежа, учебното съдържание, преподаването и най-вече от усилията, положени от колежаните.
Величината на дивидентите от инвестицията зависи от факторите, описани и в следващите два раздела.
 
 
Максима B
В колежа трябва да се усвои:
(1)
Базов минимум знания и умения от най-доброто от европейската и световната професионална практика по съответната специалност.
 
(2)
Базово ниво на владеене на бизнесанглийски език ­ езикът, на който може да се прави бизнес в Европа и целия свят.
 
(3)
Базово ниво от „Изкуството да се учим цял живот”.
 
 
 
 
Максима C
В живота трябва да се развият способностите:
(4)
Да търсим и намерим призванието си.
 
(5)
Да работим с удоволствие в полето на призванието си, за себе си и за благото на обществото.
 
(6)
Да предлагаме решения на възникналите трудности, вместо да ги превръщаме в проблеми, които друг да решава.
 
(7)
Да гледаме на всеки човек като на ценност. Тя зависи от квалификацията на човека и от това, доколко той е в точното време на точното място.
 
(8)
Да не се зареждаме с негативната енергия в живота (лоши мисли и чувства). Тя ни унищожава като хора.
 
(9)
Да търсим и да откриваме положителното в живота. Положителната житейска позиция е половината от ресурса за постигане на всяка цел.
 
(10)
Да се учим непрекъснато цял живот.
 
 
 
 
Максима D
 
Да овладеем изкуството да станем богати,
като накараме парите да работят за нас, а не ние за тях
 
Максимата “да овладеем изкуството да просперираме и да живеем интелигентно” на езика на практическото действие означава да овладеем първо максима D.
Затова е необходимо да програмираме житейското си поведение стъпка по стъпка (Step by Step) както следва:
    Първо
§
Инвестирайте в себе си като завършите Европейски бизнесколеж ФУМИ Интелект, защото той единствен си поставя такава цел: да Ви научи как да станете богати, като накарате парите да работят за Вас, а не Вие за тях. Това е първата инвестиция (в пари и време), която ще работи за Вас цял живот и с най-високи дивиденти.
Традиционното образование Ви учи точно обратното ­ да работите за пари, за да станете богати.
По тази система никой не е станал богат.
Хенри Форд (създател на Форд Мотор Къмпани), Томас Едисон (създател на Дженерал Илектрик), Тед Търнър (създател на Си Ен Ен), Бил Гейтс (създател на Майкрософт), Майкъл Дел (създател на Дел Къмпютърс) и редица други -­ никой от тях няма висше образование, а са свръхбогати.
    второ
§
Станете професионалисти, за да осигурите средства за ежедневието си и за инвестиции извън себе си.
За да станете професионалисти трябва да сте мотивирани и да инвестирате време.
    трето
§
Станете инвеститор в активи, които правят пари за Вас: инвестирайте в собствен или съдружнически бизнес, в недвижимо имущество, в борсови акции, в интелектуална собственост и др.
    четвърто
§
Управлявайте ефективно активите, които работят за Вас. За това използвайте знанията и уменията, които сте получили и можете да получавате цял живот в Европейски колеж ФУМИ Интелект.